Privacyverklaring Praktijk Iseger

Uw privacy is voor Praktijk Iseger van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat wij:

  • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

  • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.

  •  Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.

  • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.

  • Uw rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.praktijkiseger.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Praktijk Iseger.

Online afspraak maken

Met de button afspraak maken kunt u een afspraak maken bij Praktijk Iseger. Als u zelf direct een afspraak maakt komt u rechtstreeks in de beveiligde online omgeving van ons KIWA gecertificeerd cliëntendossier – EviCare.

Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Voor de verwerking van uw gegevens op de server van ons cliëntendossier verwijzen wij u naar de privacy verklaring van EviCare.

Deze gegevens hebben wij nodig om uw aanvraag te kunnen verwerken. Wij bewaren deze informatie totdat ons wettelijk verplicht wordt deze gegevens te vernietigen. Dit termijn is wettelijk minimaal 20 jaar na afloop van de behandeling of aanvraag van de behandelafspraak.

Cookies 
Een cookie is een klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen als u onze website bezoekt. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

  • Functionele cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website. Het gebruik van deze cookies heeft geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van onze website, omdat deze cookies slechts een functionele rol binnen de website spelen en met deze cookies geen persoonsgegevens worden verwerkt.
  • Google Analytics: Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via onze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Wij kunnen u met deze gegevens niet persoonlijk herleiden.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf, of u toestemming heeft gegeven voor het verstrekken van gegevens aan bv. uw arbo-arts, specialistische arts of huisarts). Echter, in het laatste geval wordt u altijd op de hoogte gesteld wanneer wij informatie delen met andere instanties.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert

  • Wij maken gebruik van een KIWA erkent elektronisch cliëntendossier. Dit houdt in dat uw gegevens maximaal beveiligd zijn, en alleen met tweetraps authenticatie ingezien kan worden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum onderaan en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Praktijk Iseger en verwante ondernemingen behouden zich het recht deze verklaring ten alle tijden te mogen aanpassen wanneer praktijk Iseger dit nodig acht.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

           Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

           Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

           Het laten corrigeren van fouten in deze persoonsgegevens

           Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens (mits ons dat wettelijk is toegestaan)

           Intrekken van toestemming die u gegeven heeft

           Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste om zijn gegaan met uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de 
Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Praktijk Iseger
Huisgardsesteeg 14A
4011 JX Zoelen
0344-684442
info@praktijkiseger.nl
 

19 mei 2021