Johan Maigret

Coach, trainer en opleider. Counslor, psychosomatisch fysiotherapeut, psycholoog met specialisatie in neurowetenschappen.

Persoonlijk verhaal

Mijn naam is Johan Maigret geboren in 1964

Johan Maigret zijn achtergrond ligt in de psychosomatische fysiotherapie, in de psychologie en in de neurowetenschappen. Hij heeft meer dan 7 jaar mensen opgeleid tot coach en counselor. Hij traint en coacht mensen in het bedrijfsleven, particulieren, maar ook topsporters (nationale atleten en atleten op Olympisch niveau).

Als mens en als professional maakt hij al jaren gebruik van vernieuwende methodieken met als doel om in de mens de blijheid én het natuurlijk vermogen tot herstel te optimaliseren. Al meer dan 20 jaar werkt hij met hart en ziel als coach en trainer, met een goed gevulde toolkit.

Zijn kracht ligt in het bieden van een vertrouwensbasis en het constructief aansluiten bij het referentiekader van de ander. Samen op zoek naar optimale harmonie van lichaam en geest, vreugde inzicht, groei, inspiratie, zingeving en/of innerlijke kalmte. Contact maken met hun persoonlijke kracht en intuïtie is zijn grootste drijfveer. Daarbij is zijn kwaliteit het zien van de potentie in de ander. Hij heeft een sterk geloof in het zelfsturend vermogen van mensen om de beste versie van zichzelf te worden.

Hij gelooft en heeft zelf ervaren dat je toegang kunt ontwikkelen naar je bron van innerlijke wijsheid door het optimaliseren van de connectie tussen hart en brein. Hierdoor krijgen mensen van binnen uit een natuurlijke glimlach en antwoorden op de vraag wat zij zelf, als mens of leider dienen te veranderen om succesvol en effectief te kunnen functioneren in deze tijden van steeds snellere verandering.

Cursussen:

 • Praktijkleergang Loopbaanadviseur I en II bij FOCUS te Amsterdam (diploma 2003)
 • BeNeLux-University voor de graduate course Master
  of Arts in Psychology
  (diploma 2002) met differentiatie neurowetenschappen
 • Nederlandse Academie voor Orthopedische Geneeskunde
  te Delft (diploma 2000)
 • Katholieke Universiteit Nijmegen, faculteit der Sociale Wetenschappen (diploma 1998)
 • Praktijkleergang Psychosomatische
  Fysiotherapie
  (diploma 1991)
 • HBO Fysiotherapie: Hogeschool Midden-Nederland te Utrecht (diploma 1987)
 • Unleash the Power within – Tony Robins  (2019 en 2020)
 • Braintraining – Roy Martina (2018)
 • WMO theorie en praktijk training bij Schulinck van
  Wolters Kluwer (2018)
 • Basistraining Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE): Aansluitende, uitdagende en boeiende (spel) activiteitenleer (2014)
 • Training “Mental Coaching op de Individuele
  Sporter” met PPLS = psychologische Prestatielijst voor Sporters) (2011)
 • Licentie Providers training hartcoherentie HeartMath Benelux (2010)
 • Training emWave PC
  HeartMath Benelux
  (2007 & 2008)
 • Training proffesionals HearthMath Benelux (2007)
 • Training persoonlijkheid en enneagram (2006)
 • 7 spirituele wetten van yoga door Deepak Chopra (2005)
 • Projectmanagement: Leidinggeven aan
  Projecten door Boertien & Partners (2002)
 • Werving en Selektie, Arbeidsovereenkomsten
  en Ontslag door Elsevier (2001)
 • Re-integratiemaatregelen voor uitkeringsgerechtigden door Gemeente Alkmaar (2001)
 • Sociale wetgeving en arbeidsrecht door UvA (2000)
 • ‘Running Therapy’ bij depressieve klachten (1996)
 • Gespreksvaardigheden bij persisterende klachten (1996)
 • Gezondheidsbevordering en voorlichting bij
  spanningsklachten (1996)
 • Vaardigheidstraining psychosomatiek (1996)
 • Werken met hulpverleningsgroepen (1995)
 • Training Persoonlijke Effectieve Communicatie door van Dijken & Partners (1994)
 • Aanleren effectief gedrag volgens R.E.T.-methode
  (Rationeel Emotieve Therapie) (1994)
 • Rouwverwerking (verlieservaring) 1994
 • Cursus ontspanningstherapie door SWSF (Stichting Wetenschap en Scholing Fysiotherapie) (1991)
 • Sociale- en bedrijfspsychologie door LOI (1991)
 • Krachttraining als middel voor preventie en
  revalidatie door Leffelaar (1991)
 • Inleiding in de ergonomie in relatie tot houding en
  beweging door Leffelaar (1990)
 • Vaardigheidstraining ‘Omgaan met psychosomatische klachten’ (1987)
 • Meetinstrumenten ten behoeve van registratie en
  onderzoek binnen de fysiotherapie door SWSF (1989)
 • Kwaliteitsontwikkeling en wetenschappelijk verantwoord handelen door SWSF (1988)

Kernwaarden van Johan:

 • Liefde en dankbaarheid
 • Authenticiteit
 • Gelijkwaardigheid
 • Trouw
 • Vrijheid
 • Bezieling
 • Gezondheid
 • Verbondenheid
 • Stabiliteit
 • Uitdaging
 • Geduld
 • Optimisme
 • Saamhorigheid
 • Rechtvaardigheid
 • Tolerantie
 • Respect
 • Eerlijkheid
 • Verdraagzaamheid
 • Vrede
 • Zelfvertrouwen
 • Passie

Contact